fh کمیته بازار کاراسلامی

درباره کمیته بازار کاراسلامی

انجمن مالی اسلامی ایران(Iranian Association of Islamic Finance) ، به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي دانش مالی اسلامی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه مالی اسلامی تشكيل شده است.


به‌منظور نيل به هدفهاي مذكور ، انجمن اقدامات زير را به‌عمل خواهد‌آورد:

•انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم مالی اسلامی، اعم از بازار سرمایه، بازار پول و صنعت بیمه و سایر حوزه های مرتبـط سـر و كار دارند.

•همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.

•ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استـادان ممتـاز.

•ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني.

•برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي.

• انتشار كتب و نشريات علمي.
شرح وظایف:
1. معرفی زمینه های فعالیت فارغ التحصیلان مالی اسلامی
2. معرفی موسسات و مدیران موفق فعال در حوزه مالی اسلامی
3. آشنایی اعضای انجمن با مدیران موفق حوزه مالی اسلامی و بهره گیری از تخصص آنان در جهت ارتفای علمی اعضا
4. ایجاد بانک اطلاعاتی از عرضه و تقاضای کار
5. ارائه خدمات مشاوره ای به اعضای انجمن
6. توسعه شبكه همكاري بين بخش هاي تحقيقاتي و محيط كسب و كار


برنامه های آتی:
۱- ایجاد بانک اطلاعاتی مشاغل اصلی بازار کار مالی اسلامی
الف) باید شرح مشاغل مرتبط بازار کار مالی اسلامی احصاء شود
ب) موسسات مالی فعال در زمینه کار مالی اسلامی معرفی شود.
ج)اطلاعاتی در خصوص ظرفیت مشاغل تهیه شود.
د) مهارت های اصلی در فعالیت های بازار کار اسلامی شناسایی و احصا شناسایی شود
ه) براساس سنجه ای قابل اتکا ارزیابی از میزان تقاضا برای مهارت های اصلی ارایه شود

۲- پروفایل مدیران و موسسات فعال و موفق در حوزه بازار کار اسلامی ایجاد شود.
الف) معرفی موسسات مالی در بازار مالی ایران
ب) معرفی موسسات مالی در بازار مالی دنیا
ج) پروفایل و معرفی مدیران موفق مالی ایران و دنیا

۳- برگزاری جلسات معرفی مدیران موفق مالی و استفاده از تجارب ارزنده آنها.

4- ایجاد زیرسیستم عرضه و تقاضای بازار کار مالی اسلامی
الف) طراحی سیستم با توجه به الگوهای موفق سایت های کاریابی
ب) تبیین مزیت های لازم جهت استفاده از سایت مذکور و پربیننده کردن آن

5- برگزاری بازدیدهای دوره ای جهت آشنایی با محیط های کاری مالی اسلامی برای اعضای انجمن

6- ایجاد شبکه معرفی فرصت های شغلی از طریق شبکه های اجتماعی متداول

۷- برگزاری دوره های آموزشی لازم جهت ترویج مهارتهای شغلی اساسی دربازار کار اسلامی

 کلیه حقوق متعلق به کمیته بازار کاراسلامی میباشد

Copyright © Design & Develop 2017